Zgodovina

Zgodovinsko ozadje in pomembnejši dogodki iz zgodovine filmskega studia Viba film.

 • Logotip Triglav film Logotip Triglav film
 • Logotip Viba film
 • Stari FS Viba film
 • Praznovanje pomladi, režija: France Štiglic, 1978

 

Slovenska kinematografija je relativno mlada kinematografija, ki se je v celoti razvila po drugi svetovni vojni. Slovenci smo posneli svoj prvi celovečerni igrani zvočni film šele leta 1948. To je bil film Na svoji zemlji režiserja Franceta Štiglica. Leta 1931 je režiser Janko Ravnik posnel nemi dokumentarno igrani celovečerni film z naslovom V kraljestvu Zlatoroga in leta 1932 je režiser Ferdo Delak ravno tako posnel igrano – dokumentarni domačijski film Triglavske strmine.

 • STRAH, režija: Matjaž Klopčič (1970)
 • Leto 79: Uničenje Herakliona, režija: Gianfranco Parolini (1962), Scenografija: Niko Matul
 • NA SVOJI ZEMLJI, režija: Franci Štiglic (1948)
 • KEKEC, režija: Jože Gale (1951)

 

Leta 1945 je bilo v Beogradu ustanovljeno Državno filmsko podjetje s podružnicami v vsaki republiki. Podružnice so skrbele za proizvodnjo, distribucijo in prikazovalno mrežo filmske produkcije. Že naslednje leto so bila področja ločena in v Ljubljani so ustanovili filmsko podjetje Triglav film (13.09.1946), ki deluje do leta 1975 in distribucijsko podjetje Vesna film (deluje do leta 1990). V okviru Triglav filma je bil leta 1948 dokončan film Na svoji zemlji. Do leta 1963 je Triglav film posnel 21 slovenskih celovečernih filmov, enega ali največ tri na leto (Kekec, režija: Jože Gale,1951; Vesna, režija: František Čap, 1953; Dolina miru, režija: France Štiglic, 1956; Veselica, režija: Jože Babič, 1960; Ples v dežju, režija: Boštjan Hladnik, 1961; Tistega lepega dne, režija: France Štiglic, 1962), če naštejemo samo nekaj filmov iz tistega časa.

 • VESNA, režija: František Čap (1953)
 • DOLINA MIRU, režija: France Štiglic (1956)
 • VESELICA, režija: Jože Babič (1960)
 • PLES V DEŽJU, režija: Boštjan Hladnik (1961)

 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja prihaja na filmskem področju do organizacijskih sprememb. Leta 1956 tehnična baza Triglav filma ustanovi novo filmsko podjetje Filmservis, ki ponuja tehnične usluge pri nastajanju domače in tuje filmske produkcije. Slovenski filmski delavci pa istega leta ustanovijo svoje filmsko podjetje Viba film (28.06.1956). V ateljejih Filmservisa je od leta 1959 – 1964 bilo posnetih 35 filmov. Tudi Triglav film se je zaradi manjšega priliva denarnih sredstev s strani države moral obračati na tuja tržišča in skupaj z ameriškimi in evropskimi partnerji posnel okoli 40 filmov. Triglav film leta 1966 objavi stečaj in Viba film prevzame njegove filmske ateljeje, prostore in filmski laboratorij, ki je prenehal delovati leta 1975. Tako se Triglav film s 01.01.1975 združi s podjetjem Viba film. Viba film je bil od svoje ustanovitve do leta 1991 vodilni slovenski filmski producent. Pod svojim okriljem je posnel 92 slovenskih celovečernih filmov, 61 samostojno in 31 v sodelovanju z drugimi slovenskimi in jugoslovanskimi partnerji.

 • SAMORASTNIKI, režija: Igor Pretnar (1963) SAMORASTNIKI, režija: Igor Pretnar (1963)
 • GRAJSKI BIKI, režija: Jože Pogačnik (1967) GRAJSKI BIKI, režija: Jože Pogačnik (1967)
 • RDEČE KLASJE, režija: Živojin Pavlović (1970) RDEČE KLASJE, režija: Živojin Pavlović (1970)
 • IDEALIST, režija: Igor Pretnar (1976) IDEALIST, režija: Igor Pretnar (1976)

 

Leta 1991 največji slovenski producent Viba film zaide v ekonomske težave, zato Ministrstvo za kulturo prevzame odločanje o financiranju nacionalne filmske produkcije. Leta 1994 se ustanovi Filmski sklad republike Slovenije, ki avtonomno skrbi za program in sofinanciranje nacionalne filmske produkcije, javni zavod Filmski studio Viba film pa postane tehnična baza, ki s tehnično opremo (kamere, zvočna snemalna oprema, svetlobna oprema, veliki in mali studio, slikovna in zvočna postprodukcija, …) omogoča nastajanje nacionalne filmske produkcije.

 • SREČA NA VRVICI, režija: Janez Kavčič (1977) SREČA NA VRVICI, režija: Janez Kavčič (1977)"
 • RDEČI BOOGIE ALI KAJ TI JE DEKLICA, režija: Karpo Godina (1982) RDEČI BOOGIE ALI KAJ TI JE DEKLICA, režija: Karpo Godina (1982)
 • POLETJE V ŠKOLJKI (1), režija: Tugo Štiglic (1986) POLETJE V ŠKOLJKI (1), režija: Tugo Štiglic (1986)
 • KRUH IN MLEKO. Režija: Jan Cvitkovič (2001) KRUH IN MLEKO. Režija: Jan Cvitkovič (2001)

 

Do leta 1995 je bil filmski studio Triglav filma in po njem Viba filma v prostorih cerkve Sv. Jožefa in delu pripadajočega samostana na ulici Zrinjskega 9 v Ljubljani. Leta 1996 so ta objekt denacionalizirali in vrnili cerkvi. Nove, modernejše, na novo zgrajene prostore je Filmski studio Viba film dobil na novi lokaciji Stegne 5 v industrijski coni v Ljubljani.

 • Novi filmski studio Viba Film Novi filmski studio Viba Film
 • REZERVNI DELI, režija: Damjan Kozole (2003) REZERVNI DELI, režija: Damjan Kozole (2003)
 • LJUBLJANA JE LJUBLJENA, režija: Matjaž Klopčič (2005) LJUBLJANA JE LJUBLJENA, režija: Matjaž Klopčič (2005)
 • PETELINJI ZAJTRK, režija: Marko Naberšnik (2007) PETELINJI ZAJTRK, režija: Marko Naberšnik (2007)

 

8. februarja 2003 so slavnostno odprli nove prostore Filmskega studia Viba filma, ki s svojo tehnično opremo in kadri omogoča nastajanje nacionalnega filmskega programa od produkcije do postprodukcije. V prostih terminih pa svoje prostorske in tehnične usluge ponuja na prostem tržišču.

 • ESTERLITA - PESEM ZA DOMOV, režija: Metod Pevec (2008) ESTERLITA - PESEM ZA DOMOV, režija: Metod Pevec (2008)
 • OSEBNA PRTLJAGA, režija: Janez Lapajne (2009) OSEBNA PRTLJAGA, režija: Janez Lapajne (2009)
 • GREMO MI PO SVOJE, režija Miha Hočevar (2010) GREMO MI PO SVOJE, režija Miha Hočevar (2010)
 • CIRCUS FANTASTICUS, režija Janez Burger (2010) CIRCUS FANTASTICUS, režija Janez Burger (2010)

 

 • PIRAN-PIRANO, režija Goran Vojnović (2010) PIRAN-PIRANO, režija Goran Vojnović (2010)
 • OČA, režija Vlada Škafarja (2010) OČA, režija Vlada Škafarja (2010)

 

Fotografije: Arhiv Filmskega sklada RS, arhiv Slovenske Kinoteke, arhiv Arsmedia in arhiv Vertigo/Emotionfilm.