Stroškovnik

Za filmske projekte, ki jih sofinancira SFC, javna agencija, velja od 15.2.2024 naslednji stroškovnik:

 

Neodplačne storitve, ki jih nudi Viba film producentu pri realizaciji filmskega projekta, se ovrednotijo v skladu s stroškovnikom, veljavnim v času izdelave končnega obračuna storitev Viba film-a. 

 

 Pravilniki in drugi dokumenti:

 

Tlorisi prostorov:

 

 

Logotip vibe v različnih formatih:

viba logo.pdf
Viba logo.ai

 

 

Za dodatna pojasnila ali informacije se lahko obrnete na oddelek komerciale:

Suzana Zirkelbach
tel.: + 386 (1) 5132 408
fax.: + 386 (1) 5132 550
suzana.zirkelbach@vibafilm.si