Svet zavoda od 2023 do 2028

  • Jožko Rutar, predsednik
  • Andrej Fister
  • Miha Hočevar
  • Branko Jezovšek
  • Martin Steblovnik

 

Poslovnik sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

 Arhiv sklepov sej sveta od 2013 do 2018

Redne seje sveta

Korespondenčne seje sveta